TOTALT förbjudet att dra försängningssladd från huset för att ladda EL-bil.

 

Dessa allmänna villkor gäller mellan MYSSEBO och den som själv eller genom annan träffar avtal med MYSSEBO enligt vad som angetts i bekräftelsen (gästen). TOTALT förbjudet att dra försängningssladd från huset för att ladda EL-bil 


 AVTALET MM

Uppgifter på hemsida är bindande för MYSSEBO men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och gästen tydligt informeras om ändringen. MYSSEBO reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel.

I dessa allmänna bokningsvillkor avses med: MYSSEBO tillämpar bytesdag på söndagar, (undantag vid vissa storhelger)

Ankomst – den tidpunkt som anges på bekräftelsen (vanligtvis Söndag kl 16.00)

Avresa– då stugan skall vara städad och lämnad. (vanligtvis söndag kl 10.00)


NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl MYSSEBO som för gästen så snart MYSSEBO bekräftat och gästen inom avtalad tid (5 dagar) betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran). Gästen skall även maila in en kopia på sin legitimation för att säkerställa ålder och ev. part vid försäkringsfrågor.


NÄR SKALL GÄSTEN BETALA?

Gästens betalning för stugan skall vara MYSSEBO tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen. MYSSEBO har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen (anmälningsavgift). Stugan skall alltid vara slutbetalt innan ankomst.

 • För stugan som bokas 42 dagar eller mer före ankomst ska en anmälningsavgift om 25% av boendepriset vara MYSSEBO tillhanda inom 5 dagar från bokningstillfället. Resterande belopp av avtalat pris ska vara MYSSEBO tillhanda senast 42 dagar före ankomst.
 • För arrangemang som bokas 41-0 dagar före ankomst ska full betalning enligt avtalat pris vara MYSSEBO tillhanda på bokningsdagen, endast direktöverföring konto i Handelsbanken alternatift SWICH.

 • VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?

  Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alternativt slutlikviden är MYSSEBO tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.


  VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA ?

  Gästen kan avboka skriftligen till MYSSEBO vi accepterar endast avbokningar av bokande gäst. Vi sänder en skriftlig bekräftelse på avbokning.  Se regler/avgifter nedan:

 • Vid avbokning från betald anmälningsavgift till 60 dagar innan ankomst är MYSSEBO berättigat att ta ut en expeditionsavgift på 500 SEK. 
 • Vid avbokning 59-42 dagar eller mer före ankomst behåller MYSSEBO bokningsavgiften. 25%
 • Vid avbokning 41-0 dagar före ankomst behåller MYSSEBO 100 % av kostnaden för boende och/eller resa. 
 • I händelse av sista minuten avbokning är det ett ärende för er  hem eller reseförsäkring.

 • BILLADDNING

  TOTAL-förbjudet att ladda din elbil med "förlängningssladd" från huset. Sker detta och strömmen kraschar/kortslutning kommer all kostnad att debiteras dig som gäst. Ersättning kommer krävas om nästa gäst inte har el. samt skadestånd vid ny elinstallation + vid brand.  VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER? 

  För att boka/ingå avtal med MYSEBO gällande boende måste gästen vara 25 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 25 år för att bo i boendet. Åldersgränsen gäller EJ barn i målsmans sällskap. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Legitimering kan ske vid ankomst. Om gästen vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

  Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boendet. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 6 000 SEK. Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Ej heller låta fler personer övernatta i det än avtalat eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad, musik-anläggningar etc. Gästen måste städa ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna. Om detta inte iakttas kommer MYSSEBO att debitera en avgift från 2500 SEK, beroende på boendets storlek.

  Samtliga nycklar till boendet skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift från 2 500 SEK för låsbyte. Gästen kan beställa slutstädning före ankomst detta görs hos städfirman och görs upp med städfirman direkt utan inblandning av MYSSEBO. En beställd eller obligatorisk städning innefattar inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor.

  MYSSEBO har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar MYSSEBO gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 SEK. MYSSEBO förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. MYSSEBO ansvarar inte för kvarglömda saker.


  VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST?

  Gästen bör vända sig till MYSSEBO med eventuella klagomål. Om gästen och MYSSEBO inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till allmän domstol med säte i Göteborg.

  Följande gäller vid NATURKATASTROF, ELDSVÅDA, VATTEN/EL avbrott. 

  • Parter har rätt att frånträda avtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av naturkatastrof, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller annan liknande händelse, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

  Följande gäller vid  STÄNGDA BACKAR, PANDEMI

  • Om SKISTAR stänger backarna räknas det inte som giltigt skäl då stugan fortfarande finns kvar för andra aktiviter. Gästen får vända sig till sitt försäkringsbolag och reseförsäkring.
  • Inställda resor pga. pandemier så är det ett ärende för Gästens försäkringsbolag.
  • Tvist om detta får göras upp av domstol med säte i Göteborg.

  ÖVRIGT

  Aktuell in- och utchecknings information anges på bekräftelsen. I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, internet, barnsäng, toapapper, rengöringsmedel etc, om inte annat anges på bekräftelsen. MYSSEBO rök- och djurfria boenden är inte allergisanerade.

  PERSONUPPGIFTSLAGEN

  Genom att betala samtycker gästen till att personuppgifter får behandlas av MYSSEBO. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att MYSSEBO har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kommer inte att nyttjas av tredje part.